fbpx

Müügitingimused

1. Üldsätted

1.1 Müüjaks on KNL.EE haldajaks olev ettevõte Kristaff OÜ (reg. nr. 14743259, juriidiline aadress Jahu tn 1a-27, 10415, Tallinn, Eesti, tel +3725098653, e-post info@klm.ee), (edaspidi Müüja).

1.2 Internetipoes KNL.EE ostjaks võib olla vähemalt 18-aastane füüsiline isik ja juriidiline isik (edaspidi Ostja), kes enne ostu-müügitehingu teostamist ja ka muid KNL.EE teenuseid kasutades kinnitab, et on Tingimustega tutvunud ning nõustub ja kohustub neid täitma.

1.3 Juhul, kui füüsilisest isikust Ostja on alla 18-aastane, kinnitab ta ostu-müügitehingu sooritamisega, et tema poolt Müüjaga sõlmitava tehingu on tema seaduslik esindaja vastavalt seadusele eelnevalt heaks kiitnud või et ta täidab tehingu vahenditega, mille andis talle selleks otstarbeks või vabaks kasutamiseks tema seaduslik esindaja või viimase nõusolekul kolmas isik.

1.4 Tingimustega mittenõustunud Ostja ei saa Müüjaga sooritada ostu-müügitehingut.

2. Kliendi andmed ja andmekaitse

2.1 Ostja poolt Müüjale edastatud isikuandmeid käideldakse vastavuses Andmekaitseseadusega. Andmeid edastatakse kolmandatele isikutele ainult Ostja nõusolekul või seaduses ette nähtud juhtudel.

2.2 Ostja vastutab selle eest, et tema sisselogimisandmed (meiliaadress ja salasõna) ei satuks kolmandate isikute kätte. Müüja ei vastuta ühelgi moel tagajärgede eest, mida on põhjustanud Ostja sisselogimisandmete sattumine kolmandate isikute kätte Ostja süü läbi.

2.3 Ostja vastutab oma esitatavate andmete täpsuse eest. Müüja ei vastuta ühelgi moel tagajärgede eest, mida on põhjustanud Ostja poolt ebatäpselt sisestatud andmed.

2.4 Kui Ostja registreerimislehel olevad andmed muutuvad, tuleb need viivitamatult uuendada ka KNL.EE veebilehel. Müüja ei vastuta ühelgi moel tagajärgede eest, mida on põhjustanud Ostja poolt sisestatud andmete ebakorrektsus või aegumine.

2.5 Kui Ostja üritab oma tegevuse või tegevusetusega õõnestada, rikkuda, segada või häirida veebikaupluse KNL.EE tööd, on Müüjal õigus viivitamatult ja ette teatamata piirata või katkestada kliendi ligipääs veebilehele ja keelduda teda edaspidi teenindamast.

3. Hinnad ja tooteinfo

3.1 Kõik hinnad KNL.EE veebilehel on eurodes ning sisaldavad käibemaksu.

3.2 Kaupade kättesaadavus ja hind võib KNL.EE lehel muutuda. Muudatused jõustuvad nende KNL.EE veebilehel avaldamise hetkest alates. Müüjal on õigus ilma etteteatamata igal hetkel muuta e-poes kuvatavaid hindu. Kui e-poes on muudetud hindu pärast Ostja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Müüja tarnima kasutajale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Kui Müüja poolt muudetud hind on soodsam Ostja poolt ostu-müügitehingu sõlmimise hetkel kehtinud hinnast, ei ole Ostjal õigust nõuda Müüjalt hinnavahe kompenseerimist või toote müümist pärast ostu-müügitehingu sõlmimist kehtestatud soodsama hinnaga.

3.3 Lisaks ostetava toote hinnale kohustub Ostja tasuma ka toote tema poolt sisestatud sihtkohta toimetamisega seotud transpordi- ja kandeteenuse (selle olemasolul) kulu.

3.4 Juhul kui toote hind on süsteemi vea tõttu muutunud ebamõistlikult odavaks siis KNL.EE ei ole kohustatud antud toodet müüma ja ostjale tagastatakse raha.

3.5 Juhul kui selgub, et pärast Ostja poolt ostu vormistamist ei ole tellitud toodet laos, siis on Müüja kohustatud sellest Ostjat teavitama. Müüja esindajal on õigus pakkuda Ostjale võimalust valida samaväärne kaup. Kui Ostja ei soovi asenduskaupa, tellimus tühistatakse ja juhul kui selle eest on juba makstud, tagastatab Müüja raha Ostja kontole mõistliku vajaliku aja jooksul, millelt ülekanne laekus.

3.6 Müügiks olevate toodete informatsioon on täpne, toote pildid aga illustratiivsed ning võivad mõnevõrra erineda toote tegelikust väljanägemisest.

4. Tellimuse vormistamine ja tasumine

4.1 Lisage soovitud tooted ostukorvi.

4.2 Ostukorvis olevaid tooteid võib Ostja vastavalt soovile enne tellimuse vormistamist lisada, vahetada või eemaldada.

4.3 Täitke „Arvelduse andmed”. Ostja vastutab ise sisestatud andmete õigsuse eest. Kui soovite toodete transporti teisele aadressile, valige “Saada teisele aadressile?”.

4.4 Valige sobiv kohaletoimetamise viis. Olenevalt valitud kohaletoimetamise viisist võib ostukorv küsida lisainfot toote kohaletoimetamise sihtkoha täpsustamiseks.

4.5 Pärast kohaletoimetamise viisi valikut, aadressi sisestamist, valige Teile sobiv makseviis, ja vajutage nuppu „Esita tellimus”.

4.6 Ostu-müügileping loetakse sõlmituks alates tellimuse eest tasumisele kuuluva summa täies ulatuses laekumist Müüja arveldusarvele.

4.7 Kui Ostja valib makseviisiks „Pangaülekandega”, siis juhul, kui toote eest tasumisele kuuluv summa ei laeku täies ulatuses Müüja arvelduskontole 3 kalendripäeva jooksul alates ostu kinnitamisest, siis on Müüjal õigus ostu-müügitehingust taganeda ning tellimus tühistada.

4.8 Tellimuse esitamine ei tähenda kauba automaatset broneerimist. Eduka tellimuse sooritamise puhul saadetakse Ostja poolt sisestatud e-posti aadressile tellimuse kinnitus

5. Toote kohaletoimetamine

5.1 Ostja vastutab tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete ja kohaletoimetamise info õigsuse eest. Seetõttu, palume Teid alati sisestada õige kohaletoimetamise aadressi, telefoninumbri ning sihtnumbri.

5.2 Müüja ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui need on tingitud Ostja poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest. Juhul, kui Ostja on sisestanud sihtkoha või toote saaja andmed valesti, peab ta sellest Müüjale viivitamatult teada andma.

6. Vastutused, kohustused ja õigused

6.1 Ebatäpse või ebaõigse toote Saaja ja/või kohaletoimetamise info eest, Müüjal on õigus nõuda hüvitist korduva toote kohaletoimetamise eest.

6.2 Lisaks ostetava toote hinnale kohustub Ostja tasuma ka toote tema poolt sisestatud sihtkohta toimetamisega seotud transpordikulu.

6.3 Müüja vastutab Ostja ees ja Ostja vastutab Müüja ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

6.4 Ostja vastutab täielikult KNL.EE e-poe tingimuste vastasest ning seaduse või heade tavade vastasest KNL.EE e-poe kasutamisest tekkinud kahjude eest KNL.EE-le, teistele KNL.EE e-poe kasutajatele või kolmandatele isikutele.

6.5 Ostja vastutab enda poolt registreerimise ajal sisestatud andmete õigsuse eest.

6.6 Konto registreerimise ajal (enne tellimuse Müüja poolt vastuvõtmist) tuleb Ostjal sisestama enda kontaktandmed, täites ära ankeedi oma isikuandmetega (eesnimi, perekonnanimi, toote kohaletoimetamise sihtkohta: linn, aadress, sihtnumber, telefoninumber ja e-posti aadress.

6.7 Juhul kui varem loetletud andmed jäävad sisestamata, või on valesti sisestatud, Ostja kasutamise võimalused kodulehel WWW.KNL.EE võivad olla piiratud.

6.8 Müüjal on õigus:

6.8.1 Igal ajal ja ühepoolselt teha pakutavasse e-poe tingimustesse muudatusi, andes sellest teada KNL.EE veebilehe vahendusel. Uued või täiendatud tingimuste punktid on jõus peale ilmumist KNL.EE veebilehel.

6.8.2 Muuta: tooteid, toodete kirjeldusi, toodete hindu.

6.8.3 Piirata Klientide, kes ei täida esitatud tingimusi, e-poes KNL.EE kasutamise võimalust.

6.8.4 Tagastada kliendile toote kättetoimetamisega seotud kulud tootest tellimusest taganemise või vahetamise korral. Kliendi kanda võivad jääda ainult üleantud toote tagastamisega seotud otsesed kulud, juhul kui KNL.EE on klienti sellest lepingueelselt teavitanud.

7. Andmete turvalisus

7.1 KNL.EE tagab oma külastajate andmete turvalisust.

7.2 Ostu turvalisust interneti poes KNL.EE tagab üks kuulsamaid maailmas turvaline ühendus SSL (Secure Socket Layer) sertifikaat. Kasutades SSL-sertifikaati krüpteeritakse kogu info KNL.EE serveri ja kliendi brauseri vahel, seepärast igasugune isikuandmetega seotud informatsioon on kaitstud kolmandate isikute eest.

7.3 Kõiki KNL.EE külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud Ostja isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot ega avaldata kolmandale osapoolele.

8. Tagastamisõigus

8.1 Vastavalt Võlaõigusseadusele, on Ostjal õigus sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul ja ostetud Toodet tagastada, saates adressile info@knl.ee vastavasisulise taganemisavalduse teate või muu ühemõttelise taganemisavalduse tüüpvormi. Tagastada saab kõiki tooteid, va. suletud pakendis kaubad, mis ei ole kõlblikud peale avamist tagastuseks hügieenilistel või tervisekaitse põhjustel.

8.2 Lepingust taganemisel tuleb Ostjal ostetud kaup viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul pärast lepingust taganemisest teatamist, KNL.EE-le tagastada.

8.3 Toote tagastamise nõuded:

8.3.1 Tootest tohib taganeda sidevahendi abil 14 päeva jooksul alates toote kätte saamisest. Tagastamisele kuuluva toote halvenemise korral vastutab tarbija üksnes juhul, kui toodet on kasutatud muul viisil, kui on vaja toote olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks tuleks toodet käsitleda üksnes nii, nagu saaks käsitleda ka tavapärases füüsilises poes. Tarbija ei vastuta asja väärtuse vähenemise eest juhul, kui KNL.ee ei ole juhtinud tarbija tähelepanu taganemisõiguse olemasolule (selle õiguse kasutamise tingimused, tähtaeg ja kord ning  taganemisõiguse olemasolu korral taganemisavalduse tüüpvorm).

8.3.2 Toote tagastamisel peab esitama ostudokumendi, garantii kviitungi (selle olemasolul).

8.3.3 Arvuti, telefoni tagastamisel, ei tohi olla säilitatud Tarbija mingi info või andmed, tarkvara, Tarbija isiklikke seadeid*.

8.3.4 Tagastatavad tooted peavad olema tagastatud KNL.EE lao aadressile: Kriidi tn 7, 11145, Tallinn, Eesti.

8.4 Taganemisõiguse kasutamiseks peab tarbija esitama avalduse KNL.EE e-poe aadressil info@knl.ee vastavasisulise taganemisavalduse teate või muu ühemõttelise taganemisavalduse tüüpvormi mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast toote kättetoimetamist. Avalduse vorm saadetakse Teile e-posti teel. Avalduses peab esitama üksikasjalikku tellimuse info: tellimuse number, kuupäev, toode, hind, kohaletoimetamise kuupäev ning Ostja arveldusarve kuhu raha tagasi kanda.

8.5 KNL.EE tagastab taganemisavalduse kättesaamisel tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik tarbijalt lepingu alusel saadud tasud, välja arvatud tarbija kantud asja kättetoimetamise kulud. KNL.EE-l on kohustus tarbijale raha tagastada 14 päeva möödumisel alates taganemisavalduse kättesaamisest

8.6 Juhul, kui tagastamise põhjuseks on ebakvaliteetne toode, KNL.EE kohustub vahetama oma kulul ebakvaliteetse toote kvaliteetse vastu ümber või tagastama ebakvaliteetse toote eest raha tagasi.

8.7 Juhul, kui toote tarbimise ajal tootel ilmub tootjapoolne defekt, on tarbijal õigus pöörduda tootja poolt määratud autoriseeritud hooldusesindusse garantiiremondi teostamiseks või nõuda Kristaff OÜ-lt vahendamist esimese kahe aasta jooksul al. ostukuupäevast.

9. Tootele pretensioonide esitamise tingimused

9.1 Pretensioonide esitamise aeg on eraisikule 24 kuud alates toote üleandmisest. Juriidiliste isikute puhul lähtutakse tootjapoolsest garantiiajast.

9.2 Pretensioonide esitamise aja jooksul on Tarbijal õigus toote tasuta remondile või asendamisele ning müügilepingu olulise rikkumise korral ka lepingust taganeda. Kui viga on tekkinud tootja süül, kaetakse kõik materjali- ja tootmisvead ning töö kui varuosade maksumus.

9.3 Pretensioonide esitamise aluseks on ostu tõendav dokument.

9.4 Pretensiooni alla ei kuulu toote kasutamise õpetamine, reguleerimine, hooldus, puhastus, kaubandusliku väljanägemise taastamine ega selliste vigade kõrvaldamine, mida on põhjustanud kasutamisjuhiste mitte täitmine.

9.5 Pretensioonide esitamise õigus ei laiene kahjudele, mis on tekkinud transpordil peale toote üleandmist Ostjale.

9.6 KNL.EE ei kõrvalda pretensioonide esitamise õiguse ajal ilmnenud puuduseid tasuta, kui see on põhjustatud:

9.6.1 Normaalsest kulumisest.

9.6.2 Ebaõigest kasutamisest või hooldamisest (sh juhul, kui seadet on remontinud või hooldanud tootja poolt volitamata isik).

9.6.3 Kliendile enne seadme ostmist KNL.EE poolt teatavaks tehtud puudustest.

9.6.4 Välisteguritest. Välisteguriteks loetakse muuhulgas äike, nõuetele mittevastav elektripinge ja elektripinge kõikumised, niiskus, vedelik, mehhaanilised vigastused vms.

9.6.5 Toode ei tööta omaniku süül, ebaõige ekspluateerimise tulemusena, kasutusjuhendimittejälgimisel või kui defektid tekkisid toote mittehoolikal hoidmisel, hooldamisel või ülekoormamisel.

9.7 KNL.EE tugineb vastutuse kindlaks määramisel tootja volitatud esindaja poolt teostatavale ekspertiisile (diagnostikale). Kui ekspertiisi tulemusel selgub, et puudused on põhjustatud eelpool loetletud teguritest, kuid seadme remontimine on võimalik, siis on Tarbijal võimalus tellida tasuline remont. Vedeliku/niiskuskahjustusega ja/või mehaanilise vigastusega seade kuulub ka edaspidi remontimisele üksnes tasulises korras.

9.8 Kui tarbija ei nõustu KNL.EE seisukohaga, tuleb tarbijal tõendada seda, et:

9.8.1 Tegemist on puudusega (lepingutingimustele mittevastavusega).

9.8.2 Puudus või selle põhjus eksisteeris seadme üleandmise hetkel.

9.8.3 Kristaff OÜ on puuduse eest vastutav.

9.10 Kui KNL.EE on andnud seadmele müügigarantii, siis tagab Kristaff OÜ puuduste kõrvaldamise kooskõlas müügigarantii tingimustes tooduga.

9.11 Pretensiooni esitamise õiguse kasutamiseks tuleb pöörduda Kristaff OÜ poole e-posti teel info@knl.ee ning Teid juhendatakse, kuidas kõnealuse toote puhul edasi toimida.

9.12 Lisaks pretensiooni esitamise õigusest tulenevatele õigustele on ostjal ka kõik muud EV seadusandlusest tulenevad õigused.

10. Muud tingimused

10.1 Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

10.2 Ostja ja Müüja vahel KNL.EE e-poe kasutamisel, ostu-müügitehingu sõlmimisel ja täitmisel tekkivad vaidlused üritavad osapooled ära lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Ostjal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks kohtuväliseid kaebusi ja vaidlusi lahendava organi, Tarbijavaidluste komisjoni poole (aadress: Pronksi 12, 10117 Tallinn; e-mail: avaldus@komisjon.ee; telefon: 6201 920; tööajad: esmaspäevast-reedeni 13.00-16.00). Komisjoni pädevuses on lahendada tarbija ja ettevõtja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel. Kaebuse läbivaatamine komisjonis on pooltele tasuta. Avalduse saab esitada aadressil: https://www.tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijavaidlustekomisjon/esita-avaldus-komisjonile

KNL.ee lehel kasutatakse küpsiseid, et muuta saidi srivimiskvaliteeti paremaks ning turunduslikel eesmärkidel.

ROHKEM INFOT

Main Menu